Antropológia kvíz pre deti do 10 rokov
1. Ako sa volajú tretie stoličky, ktoré sa prerezávajú medzi 18-20 rokom života?

zuby hlúposti
zuby dospelosti
zuby múdrosti

2. V ľudskom uchu sa nachádza blanka, ktorá je pomenovaná po hudobnom nástroji. Ako sa volá?

bubienok
husličky
harfička

3. Chyba zraku, pri ktorej na sietnici nevzniká ostrý obraz pri pohľade na vzdialené predmety sa nazýva

krátkozrakosť
ďalekozrakosť
astigmatizmus

4. Najdlhšia kosť v ľudskom tele je

prstový článok
ramenná kosť
stehenná kosť

5. Ako sa nazýva obdobie života, počas ktorého prebiehajú fyzické zmeny, vďaka ktorým sa detské telo mení na dospelého jedinca?

staroba
puberta
narodenie

6. Ktorý orgán sa najčastejšie transplantuje?

srdce
obličky
mozog

7. Ako sa nazýva náuka o kostiach?

osteológia
paleontológia
mineralógia


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore