Antropológia kvíz pre starších ako 10 rokov
1. Kde sa tvorí žlč?

v pečeni
v žalúdku
v žlčníku

2. Ktorý plyn je najviac zastúpený vo vydychovanom vzduchu?

kyslík
oxid uhličitý
dusík

3. Ktorá krvná skupina je najrozšírenejšia medzi ľuďmi?

0
A
AB

4. Koľko percent ľudského tela tvorí voda?

30%
60%
90%

5. Kde na Slovensku sa našiel unikátny travertínový výliatok mozgovne neandertálca?

Bojnice
Trenčín
Gánovce

6. Kde nájdeme v ľudskom tele najmenšie kostičky a svaly?

ruka
chodidlo
ucho

7. Čo sa filtruje pri dialýze?

moč
krv
lymfa


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore