Astro kvíz pre starších ako 10 rokov
1. Pri pozorovaní zatmenia Slnka zo Zeme aká maximálna môže byť dĺžka trvania fázy úplného zatmenia Slnka?1,5 hodiny
7,5 minúty
15 sekúnd

2. Príčinou striedania ročných období na Zemi je:sklon zemskej osi
zmena vzdialenosti Zeme od Slnka počas roka
Mesiac, ktorý obieha okolo Zeme

3. V akej priemernej vzdialenosti obieha planéta Zem okolo Slnka?150 000 000 km
30 000 000 km
150 000 000 000 km

4. V akej približnej výške nad povrchom Zeme obieha Medzinárodná kozmická stanica (ISS)?1000 km
400 km
3000 km

5. Čo udáva 1 svetelný rok?vzdialenosť, ktorú Slnko prejde v Galaxii za 1 pozemský rok
vzdialenosť, ktorú svetlo preletí za 1 pozemský rok
čas, za ktorý svetlo doletí zo Slnka na Zem

6. Letný orientačný trojuholník tvoria najjasnejšie hviezdy z troch súhvezdí:Herkules, Panna, Drak
Labuť, Orol, Lýra
Strelec, Pegas, Orión

7. Hviezdy vznikajú, vyvíjajú sa a zanikajú. Z veľmi hmotnej hviezdy môže vzniknúť v záverečných štádiách teleso s rozmerom 10 – 20 km, ktoré sa nazýva:neutrónova hviezda
mesiac
čierna diera


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore