Botanika kvíz pre starších ako 10 rokov
1. Čo je to biodiverzita ?

sústava rastlinných buniek
rozširovanie semien divou zverou
rozmanitosť živej prírody (na všetkých jej úrovniach)

2. Najstarší na Slovensku zachovaný herbár (z rokov 1766 – 1771), ktorého kópia sa nachádza na 2.poschodí Prírodovedného  múzea, sa volá

Herbár Andreja Kmeťa
Herbár J. Ľ. Holubyho
Herbár mnícha Cypriána

3. Najvzácnejšie semeno zbierky PM SNM je semeno palmy lodoicey sečelskej (vystavené na 3.posch.). Je najväčším a svojou hmotnosťou najťažším semenom rastlinnej ríše. V čerstvom stave môže vážiť

do 20 kg
do 5 kg
do 50 kg

4. Z akej rastlinnej skupiny boli prvé rastliny na súši?

výtrusné
nahosemenné
krytosemenné

5. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny Európy. Lesnatosť na Slovensku je

44 %
25 %
75 %

6. Na výrobu papiera sa dnes spotrebuje asi 40% svetovej produkcie dreva. Odhadni, koľko stromov sa spotrebuje na výrobu 1 tony bežného papiera

100 stromov
17 stromov
250 stromov

7. Aj v našej prírode sa vyskytujú mäsožravé rastliny. Rastú na podmáčaných pôdach, ktoré obsahujú málo živín, hlavne dusičnanov. Naša najznámejšia chránená mäsožravá rastlina sa volá

hlaváčik jarný
rosička okrúhlolistá
plesnivec alpínsky


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore