Horniny a minerály kvíz pre deti do 10 rokov
1. Označte pevné látky

vzduch
kameň (hornina)
ropa

2. V akom skupenstve je vodná para

v pevnom
v kvapalnom
v plynnom

3. Mapa je

fotografia s prírodným motívom
model Zeme
zmenšený obraz časti povrchu Zeme

4. Ako označujeme hlavné svetové strany ?

S, J, V, Z
SZ, SV
JZ, JV

5. Premenu pevnej látky na kvapalnú nazývame

topenie
tuhnutie
vyparovanie

6. Aké drahé kovy sa ťažili na území Slovenka v minulosti ?

drahý opál
zlaté a strieborné rudy
ložiská magnezitu

7. Z dávnej minulosti baníctva nám zostali

banskí škriatkovia (permoníci)
banské štôlne
ťahače na vyťaženú rudu


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore