Horniny a minerály kvíz pre starších ako 10 rokov
1. Horninu (-a)

tvorí zvyčajne viac minerálov
vzniká v laboratóriu
má chemický vzorec

2. Minerály

sú prírodné látky prevažne organického pôvodu
majú aj latinský názov
sú to prírodné látky a ich chemické zloženie môžeme vyjadriť chemickou značkou alebo chemickým vzorcom

3. Označte vyvretú (magmatickú) horninu:

pieskovec
granit (žula)
svor

4. Ktorý minerál je v stupnici tvrdosti označený číslom 10 (najtvrdší v Mohsovej stupnici)

topás
diamant
korund

5. Označ rudné minerály

kaolín a grafit
galenit a sfalerit
síra a halit (kamenná soľ)

6. Ktoré pohorie vzniklo vulkanickou činnosťou

Malé Karpaty
Poľana
Veľká Fatra

7. S vulkanickou činnosťou sú spojené výpary plynov

solfatary
gejzíry
fumaroly


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore