Zoológia kvíz pre starších ako 10 rokov
1. Zubor hrivnatý je náš najväčší voľne žijúci živočích. Do akej skupiny, z hľadiska potravných nárokov ho zaraďujeme?

bylinožravce
všežravce
mäsožravce

2. Netopiere ako jediná skupina cicavcov aktívne lietajú. Ako sa nazýva technika, ktorú využívajú pri love a ako spôsob orientácie v priestore?

echolokácia
elektrolýza
žiarenie

3. Vrabcotvaré alebo aj spevavce, patria medzi najpočetnejší rad vtákov. Ako sa volá najväčší u nás žijúci zástupca tejto skupiny?

orol skalný
bocian biely
krkavec čierny

4. K charakteristickým znakom hmyzu patrí povrch tela, vonkajšia kostra. Ako sa nazýva látka z ktorej sa vonkajšia kostra skladá a ktorá ju spevňuje?

chitín
chinín
plast

5. Najpočetnejšou skupinou stavovcov sú ryby. Ich telo je dokonale prispôsobené životu vo vode. Pohybujú sa pomocou plutiev a väčšina má telo majú pokryté šupinami. Ktorá z uvedených rýb, nemá telo pokryté šupinami?

šťuka severná
sumec veľký
pstruh potočný

6. Obojživelníky sú skupina stavovcov, ktorá sa čiastočne oslobodila od vodného prostredia. U väčšiny druhov sa však vajíčka a larvy vyvíjajú vo vodnom prostredí. Ako sa nazýva larva žiab?

pandrava
žubrienka
nymfa

7. Koža plazov je suchá a silne zrohovatená. Dýchajú pomocou pľúc a sú plne prispôsobené životu na suchej zemi. Ktorý z uvedených živočíchov nepatrí medzi plazy?

salamandra škvrnitá
užovka obojková
jašterica zelená


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore