Paleontológia - kvíz pre starších ako 10 rokov
1. V akých horninách nachádzame skameneliny?

vo vyvretých
v sedimentárnych
v premenených

2. Ktoré živočíchy boli najrozšírenejšie v prvohorných moriach?

trilobity
koraly
ryby

3. Kedy začali rastliny obsadzovať pevninu?

prekambrium – kambrium
kambrium – ordovik
ordovik – silúr

4. Ako sa volá dinosaurus, ktorého model je vystavený v paleontologickej expozícií?

Tyrannosaurus
Deinonychus
Liliensternus

5. Čo spôsobilo vymretie dinosaurov a iných živočíchov na hranici medzi druhohorami a treťohorami?

zmena cirkulácie morských a vzdušných prúdov
ochladenie, nastala doba ľadová
pád asteroidu na zemský povrch

6. V paleogéne sa objavili prvé veľryby. Z akej živočíšnej skupiny sa vyvinuli?

zo suchozemských cicavcov
z rýb
zo žralokov

7. Ktoré chobotnáče žili v treťohorách?

mamuty
slony lesné
mastodonty


klik pokiaľ chcete zmeniť farbu pozadia!
späť hore