home astroportal.sk

ASTRONÓMIA   NA SLOVENSKU:

Hvezdáreň Banská Bystrica 19,446° 48,718° 568 m 975 90 P.O.BOX 86

tel.: 048 - 411 5015

hvezdar@isternet.sk
Astronomická pozorovateľňa  ZO OZ KOVO BEZ   Transformátory Bratislava 17,18° 48,22° 160 m
Astronomicko - geodetické observatórium SvF STU Bratislava 17,12° 48,15° 170 m 813 68 Radlinského 11
Astronomický ústav SAV oddelenie MPH Bratislava 17,05° 48,17° 842 28  Dúbravská cesta 9 tel:  02 -   5941 1111                  5477 5157
Astronomický ústav FMFI UK Bratislava 17,05° 48,17° 842 15 Mlynská dolina 1 tel.: 02 - 6542 0003                 kl.610 sekr. 
Planetárium Bratislava     občianske združenie Bratislava 37 17,12° 48,15° 831 01 Jeséniova 41 tel./fax : 02 -  5477 1295                        5441 1848 planet_BA@astroportal.sk
Redakcia časopisu KOZMOS Bratislava 17,12° 48,15° 811 03  Konventná 19 tel: 02 - 5441 4133 kozmos@nextra.sk
Okresný astro - kabinet Galanta 17,45° 48,18° 924 01 sídl. Jas 934 tel.: 031 - 3726
Súkromná pozorovatelňa          Ivan Molnár ml. Galanta 17,45° 48,18° 924 01 Hlavná ulica 991
Súkromná pozorovatelňa       Viliam Trepák ml. Galanta 17,45° 48,18° 924 01 Vodárenská 21
Súkromná pozorovatelňa              Ing. Michal Bogár Galanta 17,45° 48,18° 924 01 Česká ul. 6
Hvezdáreň Handlová 972 51 tel: 046 - 915 336-7
Hvezdáreň a planetárium Hlohovec 17,814° 48,430° 160 m 920 01 Sládkovičova 41                   P. O. BOX 61 tel.: 033 - 730 1828,                       742 4623 astrohlo@hl.isk.sk;   astrokar@hl.isk.skastropet@hl.isk.sk
Vihorlatská hvezdáreň Humenné 21,93° 48,93° 066 01 Mierová 4 tel./fax: 057 - 752 179         tel.: 057 - 754 753
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 18,189° 47,874° 115 m 947 01 Komárňanská 134 tel: 035 - 760 2484 - 6 suhsol@suh.sk
Planetárium pri Technickom múzeu Košice 21,27° 48,72° 040 00 Hlavná 88 tel: 055 - 622 4035 - 6
Centrum voľného času DOMINO, Planetárium Košice 21,27° 48,72° 040 11 Popradská 85 tel: 055 - 4237 4041
Kysucká hvezdáreň Kysucké Nové Mesto 18,77° 49,30° 024 01 Dolinský potok 1278 tel./ fax: 041 - 421 2946
Tekovská hvezdáreň Levice Levice 18,62° 48,22° 934 01 Ulica Sokolovská č. 21 tel.: 036 - 31 21 66
Astronomická pozorovateľňa            pri Gymnáziu v Martine Martin 036 01 Gymnázium
Abovská hvezdáreň Medzev 20,88° 48,70° 044 25 ul. Štósska 174 tel.: 055 - 93 675
Hvezdáreň v Michalovciach Michalovce 21,93° 48,77° 115 m 071 01 Hrádok-Baňa č.1 tel.: 056 - 443 259                   443 260
AGO MFF UK Astronomické a geofyzikálne observatórium AÚ MFF UK Modra 1 17,276° 48,374° 532 m 900 01 P. O. BOX 4 tel.: 033 - 647 5261; 647 0121 ago@fmph.uniba.sk
Astronomický kabinet Regionálne kultúrne stredisko Nitra 18,08° 48,32° 190 m 949 01 Fatranská ul. 3 tel.: 037 - 531 544 (56)
Okresný astronomický kabinet Nové Zámky 941 54 Tatranská 13
Hornonitrianska hvezdáreň Partizánske 18,38° 48,63° 958 51 P. O. Box 59 tel.: 038 - 497 108 hvezdap@nextra.sk
Okresný astro - kabinet Pezinok 902 01 Cajlanská 7
Súkromná astronomická pozorovatelňa                 Miroslav Krátky Pieštany 921 01 Jánošíková 19
Súkromná amatérska pozorovatelňa                 Peter Kušnirák Pieštany 921 01 E.F. Scherera 36
Astronomický kabinet pri DPM Považská Bystrica 017 01
Šarišská hvezdáreň a planetárium Prešov 21,27° 49,00° 080 01 Dilongova 17 tel.: 051 - 772 2065                   773 3218 hvezdapl@orangemail.sk
Okresný astronomický kabinet pri OOS Prievidza 971 01
Gemersko-malohontská hvezdáreň Rimavská Sobota 20,007° 48,375° 228 m 979 01 Tomášovská 63                     P. O. BOX 23 tel./fax: 047- 562 4709
Slovenský zväz astronómov amatérov - SZAA Rimavská Sobota 20,007° 48,375° 228 m 979 01 Tomášovská 63
Gemerská hvezdáreň Rožňava 20,52° 48,65° 377 m 048 01 Lesná 1 tel.: 058 - 236 50 hvezd@award.sk
Podduklianska hvezdáreň Roztoky 090 11 tel.: 054 - 592 320
Hornozáhorské osvetové stredisko       Kabinet astronómie Senica 17,38° 48,73° 230 m 905 01
Astronomická pozorovateľňa Sobotište 906 05

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Tatranská Lomnica

20,291° 49,155° 805 m

059 60

Astronomický ústav SAV

Tatranská Lomnica

20,291° 49,155° 805 m

059 60

tel.: 052 - 446 7866

Zemplínska hvezdáreň Trebišov 21,75° 48,63° 075 01 M. R. Štefánika 19 tel.: 056 - 725 616
Okresný astro - kabinet Okresné osvetové stredisko Trenčín 911 01
Trenčianska astronomická spoločnosť Trenčín 911 01 Opatovská 206 tel.: 032 - 7442 704 orion@host.sk
Hvezdáreň a planetárium Maximilliána Hella Žiar nad Hronom 18,862° 48,585° 292 m 965 01 Duklianskych hrdinov 15  P. O. BOX 12 tel.: 045 - 672 3615(2119)      fax: 045 - 673 4707 office@planetarium.sk
Severopovažská hvezdáreň Žilina 18,754° 49,206° 403 m 012 42 Horný Val 20                   P.O. BOX 153 B tel. 041 -  564 3200; 763 4371

home astroportal.sk

 

Posledná zmena:

counter