home astroportal.sk

        Doc. RNDr. Jiří  L A N G E R, CSc.

       v Bratislave - prednášky pre verejnosť