Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku

Štefánikova nadácia
na podporu astronómie na Slovensku

späť na astroportal.sk

Ďalšie odkazy:

ponuka publikácií
Vesmír okolo nás (Leonardo)
krúžky
kontaktné údaje

Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku sídli v Bratislave a pôsobí na území Slovenska. Vznikla v roku 1995, zaregistrovaná bola v prvý jarný deň - 21. marca. Náplň jej činnosti je zameraná predovšetkým na deti a mládež, ale aj na ostatné vekové skupiny. Pôsobí v rámci záujmových aktivít, smerujúcich k skvalitňovaniu, vzdelanostnému a citovému obohateniu využívania voľného času hlavne mladých ľudí, v boji proti drogám, násiliu a kriminalite.

Hlavným cieľom Nadácie je vybudovanie hvezdárne a planetária v hlavnom meste SR Bratislave, a tým pozdvihnút Bratislavu i celú slovenskú republiku na úroven, zodpovedajúcu európskemu štandardu a zodpovedajúcu taktiež tradíciám vzdelanosti a kultúry Slovenska, v srdci kultúrnej a na históriu bohatej Európy. Činnosť Nadácie nadväzuje na dlhoročnú aktivitu viacerých organizácií: Štefánikovej astronomickej spoločnosti slovenskej (pôsobila od roku 1936), ďalej Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, Astronomického úseku PKO v Bratislave a ďalších zariadení a inštitúcii, venujúcich sa popularizácií poznatkov o vesmíre, vied o Zemi, biosystémov, enviromentalistiky, filozofie a ich obrazov v kultúre a umení.

Na realizáciu hlavného cieľa Štefánikova nadácia získala podporu primátora hl. mesta SR Bratislavy Jozefa Moravčíka, ktorý prevzal záštitu nad prípravou výstavby, budovaním a prevádzkou planetária.

Organizujeme tiež prednášky, semináre, odborné pozorovania hviezdnej oblohy, usporiadali sme expedíciu za zatmením Slnka 11. 8. 1999 do Szombathely pre takmer 300 ľudí, exkurzie do astronomických zariadení - hvezdární a planetárií vo Viedni, Prahe, Brne a Budapešti. Pravidelne organizujeme ďalšie zaujímavé podujatia pre verejnosť.

21. júla 2000 pri príležitosti 120. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika sme otvorili v Prírodovednom múzeu SNM výstavu Vesmír okolo nás. Táto výstava je začiatkom rozvoja systému stálej interaktívnej astronomickej výstavy, ktorú pripravujeme s dôrazom na bratislavské školy, pokým sa v Bratislave nepodarí vyriešiť otázku absencie planetária. Potom by sa mala stať stálou expozíciou vstupných priestorov v planetáriu.

čiara

Posledná zmena: 10. apríla 2002
© 2000-2002 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter