späť na astroportal.sk

Ako poukázať 2% dane

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Daňovník sa môže rozhodnúť, že 2 % zo svojich daní poukáže určenej právnickej osobe, ak sú splnené zákonom predpísané náležitosti. Daňovník robí vyhlásenie v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, môžu toto vyhlásenie spraviť písomne do 30. apríla príslušného roku. Vyhlásenie sa predkladá správcovi dane.

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely upravuje v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení .

Daňovník je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní alebo, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, vykonal ročné zúčtovanie, vo vyhlásení, predloženému miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia,  že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (ďalej „podiel zaplatenej dane“) sa má poukázať ním určenej právnickej osobe (ďalej len „prijímateľ“), pričom táto suma nie je nižšia ako:

  • 3,32 €, ak daňovníkom je fyzická osoba,
  • 8,30 €, ak daňovníkom je právnická osoba.

 

        2.4.2013 - Posledný deň pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie,

                             na poukázanie 2% z daní (v rámci daňového priznania)

     30.4.2013 - Posledný deň pre zamestnancov na poukázanie 2% z dane (prostredníctvom Vyhlásenia)

Poukážte 2 % zo svojich daní na popularizáciu astronómie v Bratislave, poukážte ich na:

  planet_logo.jpg (17701 bytes)

PLANETÁRIUM   BRATISLAVA   
občianske združenie

IČO:   31783830

831 01  Bratislava, Jeséniova 41

Planetárium Bratislava, občianske združenie (MV SR registrované 4. 8. 1997)  je od 1. 1. 2003 následníckou organizáciou Štefánikovej nadácii na podporu astronómie na Slovensku. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v popularizácii astronómie. Hlavným dôvodom vzniku bola absencia odpovedajúceho astronomického pracoviska v Bratislave, v hlavnom, ale zároveň aj najväčšom meste Slovenska.

Ako môžete nasmerovať 2% Vami už odvedených daní za rok 2012 na pomoc astronómii?

Fyzické osoby - zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva ich zamestnávateľ, potrebujú Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. 


Fyzické osoby (A aj B), ktoré si podávajú daňové priznanie samé a právnicke osoby majú už Vyhlásenia priamo v novom daňovom priznaní, takže tlačivo Vyhlásenie nepotrebujú.

Ďakujeme Vám!

Adresár daňových úradov.

V prípade, že máte záujem o viac informácií ako poukázať 2% z dane, navštívte stránku tiež http://rozhodni.sk/ alebo http://www.obcan.sk/.

čiara
 

                                                                                                                          späť na astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000 - 2005  (napíšte nám)

counter