späť na astroportal.sk

Ako poukázať 2% dane

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie:
  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, minimálne to musí však byť 20 Sk.
  2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť - organizácia: Planetárium Bratislava, občianske združenie, IČO: 31783830
  3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2005) na Váš daňový úrad - podľa Vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech prijímateľa.


Poznámky:

 

- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo minulý rok) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované minuloročné tlačivá.

 

Poukážte 2 % zo svojich daní na popularizáciu astronómie v Bratislave, poukážte ich na:

  planet_logo.jpg (17701 bytes)

PLANETÁRIUM   BRATISLAVA   
občianske združenie

IČO:   31783830

831 01  Bratislava, Jeséniova 41

Planetárium Bratislava, občianske združenie (MV SR registrované 4. 8. 1997)  je od 1. 1. 2003 následníckou organizáciou Štefánikovej nadácii na podporu astronómie na Slovensku. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v popularizácii astronómie. Hlavným dôvodom vzniku bola absencia odpovedajúceho astronomického pracoviska v Bratislave, v hlavnom, ale zároveň aj najväčšom meste Slovenska.

Ďakujeme Vám!

Adresár daňových úradov.

V prípade, že máte záujem o viac informácií ako poukázať 2% z dane, navštívte stránku tiež http://rozhodni.sk/ alebo http://www.obcan.sk/.

čiara
 

                                                                                                                          späť na astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000 - 2005  (napíšte nám)

counter