späť na astroportal.sk

Ako poukázať 2% dane

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.


1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

2. Z  Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 20 Sk.

3. Vyplňte Vyhlásenie
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane - prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

4. Oba tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2006 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v   prospech prijímateľa.

Poznámky:

- Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
- Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava

Poukážte 2 % zo svojich daní na popularizáciu astronómie v Bratislave, poukážte ich na:

  planet_logo.jpg (17701 bytes)

PLANETÁRIUM   BRATISLAVA   
občianske združenie

IČO:   31783830

831 01  Bratislava, Jeséniova 41

Planetárium Bratislava, občianske združenie (MV SR registrované 4. 8. 1997)  je od 1. 1. 2003 následníckou organizáciou Štefánikovej nadácii na podporu astronómie na Slovensku. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v popularizácii astronómie. Hlavným dôvodom vzniku bola absencia odpovedajúceho astronomického pracoviska v Bratislave, v hlavnom, ale zároveň aj najväčšom meste Slovenska.

Ďakujeme Vám!

Adresár daňových úradov.

V prípade, že máte záujem o viac informácií ako poukázať 2% z dane, navštívte stránku tiež http://rozhodni.sk/ alebo http://www.obcan.sk/.

čiara
 

                                                                                                                          späť na astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000 - 2005  (napíšte nám)

counter