home astroportal.sk

Od  1.mája 2004 sme v EU - pre svojich členov Lisabonský summit EÚ vytýčil stratégiu obnovy hospodárstva, sociálnej oblasti a životného prostredia. Dve zo štyroch hlavných priorít tejto stratégie sa týkajú vzdelávania, vybudovanie modernej informačnej spoločnosti, celoživotného systému výchovy a vzdelávania so zavedením najnovších poznatkov výskumu, inovácií s dôrazom na ich ekologické dopady.

BratislavaViete že v Bratislave...

 • je takmer 500 škôl?!
 • podľa posledného sčítania obyvateľov tu trvale býva 599 015 obyvateľov a ďalších niekoľkostotisíc ľudí žije v Bratislave prechodne (študenti, dochádzajúci pracujúci, množstvo domácich a aj zahraničných hostí)
 • ako v jedinom hlavnom meste integrujúcej sa Európy, nie je hvezdáreň a planetárium
 • dokonca jediné astronomické popularizačné pracovisko, ktoré v Bratislave existovalo od roku 1958 - Astronomický úsek PKO bolo ku 29. februára 2004 bez náhrady zrušené
 • hvezdáreň a planetárium patrí ku základnej kultúrnej a vzdelanostnej vybavenosti všetkých väčších miest na svete, rovnako ako kino, či divadlo
 • v školských osnovách je astronómia v niekoľkých ročníkoch ZŠ
  (4. trieda prírodoveda, 6. trieda zemepis, 9. trieda vo fyzike a ďalšie podľa typu školy)
 • v Japonsku na 1 prístroj planetária pripadá 2 500 obyvateľov, to znamená, že planetárium majú deti priamo na školách, vzdelávacích strediskách a pod. Na druhej strane každý obyvateľ Japonska má možnosť planetárium navštíviť niekoľkokrát do roka
 • na Slovensku je 6 planetárií (2x v Košiciach, 1x Hlohovec, 1x Hurbanovo, 1x Prešov a 1x Žiar nad Hronom)
 • pri počte obyvateľov Slovenska 5 379 455, na jedno planetárium pripadá takmer 900 000 obyvateľov

             názov účtu: Planetárium Bratislava; Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu:

                                                         178 068 168 / 0900.

                                                                    čiara

 

                                                                                                                                                                        home astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000 - 2005  (napíšte nám)

counter