Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom

Teraz ste tu: Stefanik » Vzdialený vesmír » Hviezdokopy                                                                  späť na astroportal.sk

Hviezdokopy

otvorená hviezdokopaHviezdokopy obsahujú desiatky hviezd (chudobné otvorené hviezdokopy) až milióny hviezd (bohaté guľové hviezdokopy), rozmery sú rádovo parseky (1pc je asi 3,3 svetelného roka) až stovky parsekov.

Otvorené hviezdokopy patria do plochých podsystémov galaxií a rozkladajú sa v páse 15° na obidve strany od galaktického rovníka. Priemerný počet hviezd v otvorenej hviezdokope je od 100 do 1 000 hviezd.

Guľové hviezdokopy patria do guľových podsystémov v galaxiách. Ich priemer dosahuje asi 70pc, obsahujú 105 až 107 hviezd. guľová hviezdokopa v súhvezdí HerkulesGuľové hviezdokopy sú najstaršie útvary v Galaxii, svedčí o tom to, že v guľových hviezdokopách sú najjasnejšími hviezdami starí červení nadobri, celkom chýbajú mladé horúce modré a biele hviezdy a rané spektrálne triedy hviezd typu OB hlavnej postupnosti. Guľové hviezdokopy sú staré niekoľko miliárd rokov. Pokiaľ tam rané hviezdy pôvodne boli, spotrebovali už zásobu vodíka a posunuli sa od hlavnej postupnosti smerom vpravo do oblasti červených obrov. Tri štvrtiny guľových hviezdokôp má menej než 20 premenných hviezd a v niektorých chýbajú premenné hviezdy úplne. Naproti tomu v guľovej hviezdokope M3 je známych takmer 200 premenných hviezd. Veľmi pekný dôkaz vývoja hviezd vidíme práve na H-R diagrame hviezdokôp, kde je zrejmé že hviezdy vznikli v jednom období. Čím je hviezdokopa staršia tým viac jej hviezd už vývojovo opustilo hlavnú postupnosť H-R diagramu. Na obrázku vidíme ako sa "odpájajú" hviezdy otvorených mladých hviezdokôp (NGC 2346, h a c Persei, Plejád, ...) omnoho vyššie od hlavnej postupnosti ako hviezdy starých guľových hviezdokôp, ktoré už prakticky všetky ukončili svoj vývoj na hlavnej postupnosti.

čiara

Pozri tiež...

čiara

 

                                                                                                                                                                    home astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2002 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku

counter