Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » História a osobnosti » Slovenské osobnosti vedy » Ivan Branislav Zoch                home astroportal.sk  

Ivan Branislav Zoch

(24. 6. 1843 - 27. 12. 1921)

Polyhistor a fyzik, narodil sa 24. júna 1843 v Jasenovej, v rodine evanjelického farára Ctiboha Zocha, predstaviteľa prvej generácie štúrovcov.

Začal študovať na Gymnáziu v Banskej Bystrici, odkiaľ prechádza do Tešína, Šoprone a maturuje v Levoči v roku 1862. Od roku 1862 študoval na Vysokej škole technickej vo Viedni a neskôr na univerzite v Erlangene, kde na filozofickej fakulte študoval matematiku a fyziku. Z vlastnej iniciatívy chodí na prednášky z chémie, geológie, geografie a medicíny. V roku 1866 obhajuje doktorskú dizertačnú prácu z oblasti akustiky (vyšla v Poggendorffových Annalen der Physik v Lipsku v roku 1866).

25. júna 1866 sa stal profesorom matematiky a fyziky na slovenskom gymnáziu vo Veľkej Revúcej. Ivan Branislav Zoch mal najväčšiu zásluhu na rozvoji vyučovania prírodovedných predmetov, na vybudovaní fyzikálneho kabinetu a tiež sa značne pričinil o výstavbu novej budovy gymnázia. Po zatvorení revúckeho gymnázia (1874) bol I. B. Zoch krátky čas správcom Spárorezovej sudodielne v Krupine a po jej bankrote až do roku 1876 sa živil príležitostnými prácami. Potom na pozvanie biskupa Strossmayera odišiel do Chorvátska, kde pôsobil na gymnáziu v Osijeku. V roku 1878 ho vláda poverila zriadením gymnázia v Sarajeve, odkiaľ sa opäť vrátil do Osijeku, kde bol i literárne činný. Preložil tu s manželkou Milinou do chorváčtiny Kukučínov Dom v stráni. Po siedmich rokoch pôsobenia v Osijeku sa stal riaditeľom gymnázia v Petrinije, tu založil meteorologickú stanicu. V roku 1908 odišiel do penzie k bratovi do Modry.

Jeho najrozsiahlejším dielom je Encyklopedia chorvatska I a II. Napísal stredoškolské učebnice - Physika čili Silozpyt (1869), Psychológia (1871), Počiatky názornej merby (1873), Krátky úvod k vyučovaniu v telocviku ( 1873). Známych je viac ako 80 rôznych Zochových publikácií. Jeho Physika sa považuje za prvú slovensky napísanú stredoškolskú učebnicu fyziky. Koncipoval ju moderne, má l84 strán a 284 obrázkov, takže ju možno pokladať za prvú kvalitnú slovenskú učebnicu. Ivan Branislav Zoch vydal aj niekolko hudobných skladieb. sám vyučoval hudbu, spev a hral na flautu.

Zomrel 27. decembra 1921 v Modre vo veku 78 rokov. Odpočíva na Modranskom cintoríne, niekoľko metrov od hrobu Ľudovíta Štúra.

 

čiara

Pozri tiež...

čiara

                                                                       home astroportal.sk  

Posledná zmena:
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter