home astroportal.sk

  planet_logo.jpg (17701 bytes)

PLANETÁRIUM   BRATISLAVA   
občianske združenie

IČO:   31783830

831 01  Bratislava, Jeséniova 41

Planetárium Bratislava, občianske združenie (MV SR registrované 4. 8. 1997)  je od 1. 1. 2003 následníckou organizáciou Štefánikovej nadácie na podporu astronómie na Slovensku. Je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť situáciu v popularizácii astronómie. Hlavným dôvodom vzniku bola absencia odpovedajúceho astronomického pracoviska v Bratislave, v hlavnom, ale zároveň aj najväčšom meste Slovenska.

                                                                                                                                  home astroportal.sk

             názov účtu: Planetárium Bratislava; Slovenská sporiteľňa, a.s. číslo účtu:

                                                         178 068 168 / 0900.

                                                                    čiara

 

                                                                                                                                                                                                                                  home astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000 - 2005  (napíšte nám)

counter