Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » Pozorovacia technika » Astronomické jednotky dĺžky             home astroportal.sk  

Astronomické jednotky dĺžky

Podľa medzinárodnej sústavy jednotiek SI (Le Systéme International d'Unités) je základnou jednotkou dĺžky 1 meter (značka m). Táto jednotka je však pre astronómiu príliš malá. Sústava SI nám pomáha zavedením násobných jednotiek pre vyjadrenie väčších aj menších dielov základnej jednotky:

Predpona Značka Faktor
yotta Y 1024
dzéta Z 1021
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
Predpona Značka Faktor
mili m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
zepto z 10-21
yokto y 10-24

No vyjadrovať vesmírne vzdialenosti je lepšie v príhodnejších jednotkách. Napríklad v rámci slnečnej sústavy sa používa astronomická jednotka, anglicky Astronomical Unit, skratka AU. Je to stredná vzdialenosť Zeme od Slnka. Na zapamätanie stačí vedieť hodnotu 150 miliónov km.

1 AU = 149 597 870 km = 4,848 136 * 10-6 pc

Vzdialenosti blízkych hviezd sú natoľko veľké, že nám opäť dosiaľ zavedené jednotky nestačia. Názornou jednotkou je svetelný rok, anglicky Light Year, skratka ly. Je to vzdialenosť, ktorú svetlo urazí za jeden tropický rok. Ako iste viete, svetelný rok je jednotka vzdialenosti a nie času. Hodnota pre zapamätanie je 10 biliónov kilometrov.

1 ly = 63 240 AU = 9,460 530 * 1015 m = 0,306 8 pc

Z astronomického hľadiska je vhodnejšou ako svetelný rok iná jednotka, parsek, skratka pc. Názov je skratkou zo slov paralaxa a sekunda. Parsek je definovaný ako vzdialenosť, z ktorej by sme videli 1 AU (čiže dráhu Zeme) pod paralaktickým uhlom 1 sekunda. Vďaka tejto jednotke sa veľmi ľahko prevádzajú zmerané paralaxy na vzdialenosť a naopak, stačí vypočítať prevrátenú hodnotu veličiny. Používajú sa aj násobné jednotky kiloparsek (1 kpc = 1 000 pc) a megaparsek (1 Mpc = 1 000 000 pc).

1 pc = 206 265 AU = 3,085 6 * 1016 m = 3,262 ly

 

čiara

Pozri tiež...

čiara

                                                                                    home astroportal.sk  

Posledná zmena:
© 2000 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter