P O Z O R O V A N I A

S L N K A

88_ZLTA2.gif (2049 bytes)

Teraz ste tu: astroportal.sk » pozorovania oblohy » pozorovanie Slnka » prechody Venuša » prechod 8. júna 2004                                                                                                                                                                                                                                                   home astroportal.sk

Prechod Venuše pred diskom Slnka 8. júna 2004

pozičný uhol prechodu Venuše vzhľadom na obzor (horizont)

Sipka_r.jpg (627 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

ven_zem.gif (15198 bytes)

 

 

7:19 : 50

7 : 39 : 24

13 : 03 : 43

13 : 22 : 54

1. pozorovateľný celý priebeh

2. pozorovateľný začiatok úkazu

3. pozorovateľný koniec úkazu

4. prechod nie je pozorovateľný

     Po  121,5 rokoch budeme môcť pozorovať 8. júna 2004 prechod Venuše pred diskom Slnka. Prechod začne o 7:19 : 50 h (časy sú v letnom čase), keď sa kotúč Venuše dotkne disku Slnka - prvý kontakt. Pozičný uhol prvého kontaktu (meraný od severného bodu slnečného disku) bude 116°. Venuša sa ako malý čierny kotúčik prvýkrát objaví na jasnom slnečnom pozadí až takmer o 20 minút neskôr druhý kontakt o 7 : 39 : 24.  Najbližšie k stredu slnečného disku - na uhlovú vzdialenosť 627", t.zn. 10´ 27", sa Venuša priblíži o 9:19 h. Po viac ako šietich hodinách Venuša sa dotkne 13 : 03 : 43 h okraja Slnka - tretí kontakt a o viac ako deväťnásť minútach neskôr, celkom opustí disk Slnka  o 13 : 22 : 54 h v pozičnom uhle 217° - štvrtý kontakt.
     Pri pozorovaní prechodu Venuše cez disk Slnka 8. júna t.r. môžeme využiť samozrejme všetky popísané bezpečné spôsoby pozorovania Slnka.
     Veľkosť kotúčika Venuše sa bude premietať na disk Slnka ako jeho 1/33 -ina. 

     Venuša bude mať v projekcii veľkosť 58" (t. zn. takmer 5x väčší ako bol Merkúr pri prechode 7. mája 2003, ktorý mal len 12"); disk Slnka má 8. júna 2004  31,5' = 1890".

     Veľkosť premietnutého kotúčika je teda veľmi blízko tomu, čo je naše oko schopné rozlíšiť - rozlišovacia schopnosť ľudského oka bez optiky je 1'  - kotúčik Venuše s rozmerom 58" bude na hranici rozlišovacej schopnosti ľudského oka. Venušu budeme môcť teda na disku Slnka vidieť aj bez  zväčšenia, samozrejme za pomoci filtrácie, resp. iných bezpečných pozorovaní Slnka ( pozorovania Slnka ).

prechod_Merkur_Slnko.jpg (20589 bytes)
     Pri projekcii by mal mať obraz Slnka aspoň 4 – 5 cm a pri pozorovaní ďalekohľadom s filtrom, resp. Herschelovým okulárom najvhodnejšie budú zväčšenia 50 – 100 násobné.
    Toto pozorovanie nám veľmi názorne umožní získať predstavu o veľkosti našej Zeme vzhľadom na Slnko – priemer Slnka je približne 109-krát väčší ako priemer Zeme.

home astroportal.sk  

Pozri tiež...

 

Posledná zmena:
© 
KM* ASTROPORTÁL.SK (napíšte nám)

counter