P O Z O R O V A N I A

S L N K A

88_ZLTA2.gif (2049 bytes)

Teraz ste tu: astroportal.sk » pozorovania oblohy » pozorovanie Slnka » prechody Merkúra » prechod 7.mája 2003                                                                                                                                                                  home astroportal.sk

Prechody Merkúra pred diskom Slnka 

dráha Merkúra voči dráhe Zeme (ekliptike)      Prechod Merkúra cez disk Slnka znamená, že vidíme planétu pri jej dolnej konjunkcii  zo Zeme premietať sa na kotúč Slnka. Je to pomerne zriedkavý jav. Dochádza k nemu priemerne 13-krát za storočie.

      Sklon roviny obehu Merkúra okolo Slnka voči ekliptike (rovine dráhy Zeme okolo Slnka) je približne 7°, preto sa pretínajú v jednej spoločnej priamke = uzlovej priamke.

     Ku prechodu Merkúra dochádza iba vtedy, ak pri jeho dolnej konjunkcii sú Zem aj Merkúr súčasne v blízkosti tejto uzlovej priamky.

     Zem pretína uzlovú priamku Merkúra každý rok dvakrát: okolo 8. mája a okolo 10. novembra. Na to, aby sme z povrchu Zeme pozorovali prechod Merkúra cez slnečný disk teda stačí, aby došlo k dolnej konjunkcii Merkúra v období 5. -11. mája alebo 5. -15. novembra.

     Z pozorovateľského hľadiska sú výhodnejšie májové prechody. Merkúr sa v máji nachádza v blízkosti zostupného uzla dráhy (na obr. označený 2) - schádza (ponára sa) pod ekliptiku, zároveň sa však nachádza v blízkosti afélia svojej dráhy (t. zn. je bližšie k Zemi). Jeho uhlový priemer pozorovaný zo Zeme v máji je približne 12". V novembri je uhlový priemer Merkúra iba 10", v tom čase je Merkúr v blízkosti perihélia (najbližšej polohe k Slnku; je ďalej od Zeme). Pri novembrovom prechode Merkúr vystupuje nad rovinu ekliptiky vo výstupnom uzle dráhy. Pravdepodobnosť novembrových prechodov Merkúra je vyššia, ich pomer k početnosti májových úkazov je približne 2 : 1. Novembrové prechody sa môžu opakovať po 7, 13, 33 alebo 46 rokoch, májové iba po 13 alebo 33 rokoch. Z daného miesta na Zemi môžeme vidieť samozrejme len tie prechody, keď je v čase prechodu na danom mieste Slnko nad obzorom. Posledný od nás pozorovateľný prechod Merkúra cez disk Slnka bol 13. novembra 1986 ráno. Ďalší prechod Merkúra po tohtoročnom  budeme môcť u nás pozorovať až o 13 rokov - 9. mája 2016.

Prechody Merkúra v 21. storočí:

2001-2100 deň UT » vzdialenosť od stredu slnečného disku

Merk_prechody.gif (5246 bytes) 2003 May 07 07:52  » 708"    A*)

2006 Nov 08  21:41  » 423"    N

2016 May 09 14:57  » 319"    A

2019 Nov 11  15:20  » 76"     A

2032 Nov 13  08:54  » 572"    A

2039 Nov 07  08:46  » 822"    A

2049 May 07 14:24  » 512"    A

2052 Nov 09  02:30  » 319"   N

2062 May 10 21:37  » 521"   N

2065 Nov 11  20:07  » 181"   N

2078 Nov 14  13:42  » 674"   A

2085 Nov 07  13:36  » 718"   A

2095 May 08 21:08  » 310"   N

2098 Nov 10  07:18  » 215"   A

prechody   Merkúra

v období prelomu 20. a 21. storočí

*)   A - pozorovateľný z nášho územia

     N - prechod nebude pozorovateľný z nášho územia

                                                                                                                                                                      home astroportal.sk  

Pozri tiež...

Posledná zmena:
© 
KM* ASTROPORTÁL.SK (napíšte nám)

counter