Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku Vesmír okolo nás

interaktívne zoznámenie s kozmom
Otvorené pri príležitosti 120. rokov od narodenia M. R. Štefánika

Teraz ste tu: Stefanik » Pohľady zo Zeme » Súhvezdia                             home astroportal.sk

Súhvezdia

fotografia jasného súhvezdia OriónSúhvezdia vymysleli ľudia ako pomôcku pre popis hviezdnej oblohy. Najstaršie zo súhvezdí ktoré dnes používame zaviedli prvé civilizácie v Babylone, či Mezopotámií pred asi 6000 rokmi a spodobujú ich mytológiu. Prvotný účel súhvezdí bolo pomôcť určovať čas siatia a zberu úrody. Nezavážili však iba praktické účely ako napríklad hviezdny kalendár, ale aj vnútorná potreba "poľudštiť" oblohu. Preto ju antickí Gréci zaplnili množstvom bájnych postáv, ku ktorým sa viažu mnohé mýty (napríklad súhvezdia Andromeda, Perzeus, Kasiopeja).

Každá veľká civilizácia rozdelila oblohu podľa svojich predstáv, takže máme súhvezdia čínske, indiánske, babylonské, indické a ďalšie. Súhvezdia južnej oblohy boli pomenované moreplavcami počas veľkých námorných ciest v XVI. až XVIII. storočí. Ich pomenovania odzrkadľujú obdobie technickej revolúcie (napr. Mikroskop, Sextant, Kružidlo).

mapa súhvezdia Orión (porovnaj s fotkou)Sprvu boli súhvezdia iba zoskupenia jasnejších hviezd. Vznikala tak nejednotnosť v priradení slabších hviezd súhvezdiam. Dnešná podoba súhvezdí je ustanovená Medzinárodnou astronomickou úniou (IAU) od roku 1930. Podľa dohody je obloha rozdelená na 88 oblastí. Podobne ako štát nie je iba niekoľko miest spojených cestami, ale súvislé územie, aj súhvezdie je oblasť oblohy.

Hviezdy v súhvezdí spolu nijako nesúvisia. Väčšinou ich spája jediné - premietajú sa nám do rovnakého smeru na oblohe. Pritom sú rôznych typov, rôzneho veku, jedna od druhej značne vzdialené a majú rôzne vlastné pohyby. Staré hviezdy zanikajú a nové sa rodia. Preto sú súhvezdia, ktoré poznáme platné iba pre pozorovateľa nachádzajúceho sa v našom kúsočku Galaxie, ktorý obývame a to iba počas relatívne krátkeho obdobia (v astronomických mierkach). Z iného miesta vesmíru by pozorovateľ videl tie isté hviezdy zoskupené do iných obrazcov. A aj naše súhvezdia sa vďaka vlastným pohybom hviezd postupne menia v priebehu desiatok tisíc rokov.

Označenie súhvezdí

Ako sme uviedli, mená súhvezdí majú rozličný, väčšinou starobylý pôvod. V časoch rozvoja modernej astronómie bola jazykom vzdelancov latinčina, podobne ako v súčasnosti je medzinárodným jazykom angličtina. Latinčina sa vytratila, ale zvyk astronómov označovať súhvezdia latinsky sa zachoval ako medzinárodne rozlišované označenie. Kvôli zjednodušeniu sa používajú okrem celých názvov aj trojpísmenné skratky vychádzajúce z latinských mien súhvezdí. V popularizačných textoch sa používajú aj mená preložené do domáceho jazyka, takže napríklad súhvezdie Labuť môže byť označené aj Cygnus, alebo skratkou Cyg.

 

čiara

Pozri tiež...

čiara

                                                                    home astroportal.sk

Posledná zmena:
© 2000, 2001 Štefánikova nadácia na podporu astronómie na Slovensku (napíšte nám)

counter