home astroportal.sk

 

 

 

  

PREZENTÁCIE na stiahnutie

ASTRONOMICKÁ ŽATVA 2017 (Dr.Jiří GRYGAR, CSc.)

ASTRONOMICKÉ ÚKAZY A VÝROČIA roku 2018  (Dr. Katarína Maštenová)

ASTRONOMICKÁ ŽATVA 2016 (Dr.Jiří GRYGAR, CSc.)

Asteroidy Slnečnej sústavy (Doc.RNDr.Leonard Kornoš, PhD)

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE ... (Dr. Marcela Morvová, PhD)

ASTRONOMICKÁ ŽATVA 2015 (Dr.Jiří GRYGAR, CSc.)

Prechody vnútorných planét pred slnečným diskom (RNDr.M.Znášik)

"GRAVITAČNÉ VLNY"  (Mgr. Samuel K O V Á Č I K)

Exoplanéty - nové svety (RNDr. Peter Vereš, PhD)

Budúcnosť kozmonautiky (Mgr.Jiří Šilha)

Kozmické smetie (Mgr.Jiří Šilha)

Astronomické ďalekohľady súčasnosti (Ing.Pavel Zigo, PhD)

Za všetko môže Veľký tresk  (Dr. Jiří GRYGAR, CSc.)

ŽEŇ OBJEVů 2010  (Dr. Jiří GRYGAR, CSc.)

ŽEŇ OBJEVů 2009  (Dr. Jiří GRYGAR, CSc.)

ŽEŇ OBJEVů 2008  (Dr. Jiří GRYGAR, CSc.)